Informacije za kontakt


Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
p.p. 93
HR-10 002 ZAGREB
Hrvatska
 
Telefon:
  
 + 385 1 365 35 35
 + 385 1 365 45 56

Telefax:

 + 385 1 302 85 40
 + 385 1 365 31 56


Kompanijske komunikacije, Društvena odgovornost
 
Snježana Bahtijari, direktorica  tel: + 385 1 365 45 56 
Jasna Glavaš, menadžer za okoliš i marketinška događanja  tel: + 385 1 365 46 47
Zdenka Hrabar  tel: + 385 1 365 40 55
Stanislav Marušić  tel: + 385 1 365 45 61
Verica Mihajlic  tel: + 385 1 365 41 08


Odnosi s investitorima
 
Orhideja Gjenero, Menadžer za odnose s investitorima
tel: + 385 1 365 44 31
fax: +385 1 365 31 56


Inovacije i razvoj poslovanja

Hrvoje Hadžić, Innovations & Business Development Manager
tel: +385 1 365 3624


Upravljanje ljudskim potencijalima i organizacija

Marijana Đuzel, direktorica
tel: + 385 1 365 41 70


Edukacijski centar

Davor Pribanić
tel. +385 1 365 4231
fax. + 385 1 365 3839


HW Servis

Minka Babaić
tel: + 385 1 365 43 84


ICT rješenja i usluge

Sandra Živković
tel: + 385 1 365 34 96


Rješenja u e/m-zdravstvu


Službenik za zastitu osobnih podatakaSlužbenik za usklađenostWEB izrada

Zoran Rušinović, IS Manager  tel: +385 1 365 3565
Daut Damarija, Site Manager & Webmaster  tel: + 385 1 365 35 79


  Na vrh stranice