Nadzorni odbor


Franck Bouétard, predsjednik

Dubravko Radošević, potpredsjednik

Vidar Mohammar, član

Vladimir Filipović, član i predstavnik radnika

Olgica Spevec, član


Uprava i izvršno poslovodstvo


Uprava: Gordana Kovačević, životopis


Članovi izvršnog poslovodstva Društva:


Gordana Kovačević, Direktorica Društva

Branka Vučemilo Elezović, Direktor, Pravni poslovi

Branko Dronjić, Direktor, Ericssonova poslovna jedinica za IT i ispitnu okolinu 

Damir Bušić, Direktor, Financije, nabava i upravljanje komercijalnim ponudama

Dario Runje, Direktor, Mreže

Darko Huljenić,   Direktor, Istraživanje

Dragan Fratrić, Direktor, Opći poslovi

Goran Ožbolt, Direktor, Prodaja i marketing za Tele2 i Alternativne operatore

Hrvoje Benčić, Direktor, Digitalne usluge i operacije s kupcima

Ivan Barać, Direktor, Prodaja i marketing za Hrvatski Telekom i Crnogorski Telekom

Jagoda Barać, Direktor, Prodaja i marketing za izvozna tržišta (operatorski segment) 

Marijana Đuzel, Direktorica, Upravljanje ljudskim potencijalima

Milan Živković, Direktor, Strategija i razvoj poslovanja

Miroslav Kantolić,  Direktor, Prodaja i marketing za A1

Patrick Gerard Martin, Direktor, Centar za istraživanje i razvoj

Snježana Bahtijari, Direktorica, Marketing, komunikacije i društvena odgovornost

Vjeran Buća, Direktor, Prodaja i marketing za Industriju i društvo

Članovi izvršnog poslovodstva i Nadzornog odbora imali su u vlasništvu 4.971 dionice Društva na kraju 2018. godine (2017.: 5.076 dionica).
  Na vrh stranice