Nadzorni odbor


Franck Bouétard, predsjednik

Ignac Lovrek, potpredsjednik

Vidar Mohammar, član

Vladimir Filipović, član i predstavnik radnika

Dubravko Radošević, član


Uprava i izvršno poslovodstvo


Uprava: Gordana Kovačević, životopis


Članovi izvršnog poslovodstva Društva:


Gordana Kovačević, Direktorica Društva

Branko Dronjić, Direktor, Ericssonova poslovna jedinica za IT i ispitnu okolinu 

Damir Bušić, Direktor, Upravljanje komercijalnim ponudama (uključujući pravne poslove) te vršitelj dužnosti Direktora za Financije (uključujući nabavu)

Dario Runje, Direktor, Mreže

Darko Huljenić,   Direktor, Istraživanje

Dragan Fratrić, Direktor, Opći poslovi

Goran Ožbolt, Direktor, Prodaja i marketing za Tele2 i Alternativne operatore

Hrvoje Benčić, Direktor, Digitalne usluge i operacije s kupcima

Ivan Barać, Direktor, Prodaja i marketing za ZND i T-HT

Jagoda Barać, Direktor, Prodaja i marketing za susjedne zemlje

Marijana Đuzel, Direktorica, Upravljanje ljudskim potencijalima

Milan Živković, Direktor, Strategija i razvoj poslovanja

Miroslav Kantolić,  Direktor, Prodaja i marketing za A1

Patrick Gerard Martin, Direktor, Centar za istraživanje i razvoj

Snježana Bahtijari, Direktorica, Marketing, komunikacije i društvena odgovornost
 

Članovi izvršnog poslovodstva i Nadzornog odbora imali su u vlasništvu 5.076 dionice Društva na kraju 2017. godine (2016.: 4.627 dionica).
  Na vrh stranice