Search
Hrvatska
Grupna izložba 
Grupna izložba Sekcije za umjetničku fotografiju Ericssona Nikole Tesle (SUF)

Na već tradicionalnim skupnim izložbama fotografija članova SUF-a, posjetitelji kompanijske galeriji uvijek se ugodno iznenade visokim dosezima fotografskog umijeća i upečatljivošću ovjekovječenog doživljaja. 

 

Radovi na temu ovogodišnje grupne izložbe pod nazivom “Biološka raznolikost” sjajno su to ilustrirali. Fotografije dočaravaju ljepotu i bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta, ali i podsjećaju na krhkost prirodne ravnoteže.

 

Na izložbi su zastupljene fotografije slijedećih članova:

Ana Cindrić, Ana Hećimović, Ana Katarina Sanšević, Berislav Bambir, Boris Županić, Dejan Čikeš, Đurđica Remenar, Dragutin Flam, Gordan Topić, Hrvoje Piljek, Iva Lukić Ćuže, Ivan Sušanj, Ivica Badrov, Jadranka Pištelek, Jasna Glavaš, Krešimir Maržić, Kristijan Bambir, Krunoslav Stašić, Maja Carić, Miljenko Novosel, Mladen Ofak, Nada Vuković Bombek, Nada Marija Šimić, Petra Humić, Radmila Šarić, Roman Benić, Sanda Zaplatić, Stjepan Steković, Tanja Viskić Huljenić, Tomislav Humić, Vanja Radovanović,  Vladimir Ivanišević i Zvonimira Ivanišević.

 

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

KATALOG