Search
Hrvatska
Skupna izložba SUF-a 
Izložak
“Izvan okvira”

Radovi na tradicionalnoj skupnoj izložbi članova Sekcije umjetničke fotografije Ericssona Nikole Tesle (SUF) ove su godine okupljeni pod temom “Izvan okvira”. Kako je riječ o zanimljivoj i poticajnoj temi, okupljeni radovi odišu visokom razinom kreativnosti i intrigantnosti, ali i dokazuju odlično poznavanje fotografske tehnike.


Radove izlažu: Ana Cindrić, Ana Hećimović, Roman Benić, Berislav Bambir, Nada Vuković Bombek, Boris Županić, Dejan Čikeš, Đurđica Remenar, Gordan Topić, Hrvoje Sertić, Iva Lukić Čuže, Ivica Badrov, Jadranka Pištelek, Jasna Glavaš, Maja Carić, Marina Sokol, Mario Vukelić, Mario Jovanović, Miljenko Novosel, Pavao Mirošević, Radmila Šarić, Sanda Zaplatić, Ivan Sušanj, Tanja Viskić Huljenić, Vanja Radovanović, Zvonimir Veber, Vlado Ivanišević, Zvonimira Ivanišević, Zlatko Novoselić i Petra Humić.


Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

KATALOG