Search
Hrvatska
Ericsson Mobile Health 
Sustav za daljinski nadzor pacijenata
Rješenje za bolju zdravstvenu zaštitu

Ericsson Mobile Health (EMH) je sustav za udaljeni medicinski nadzor pacijenata namijenjen mjerenju medicinskih parametara kako kod odraslih pacijenata, tako i kod djece.

 

Sustav EMH je namijenjen mjerenjima na pacijentima u sklopu bolnica i izvan njih.  Primjenjuje se za daljinsku provjeru  pacijenata koji nisu u bolnici, a imaju dugotrajno stabilno medicinsko stanje. Navedene se mjere primjenjuju na odrasle pacijente te na djecu čija je težina u rasponu ≥ 10 kg.
EMH je certificiran sukladno Direktivi Europske Unije za medicinske uređaje (MDD) i ulazi u klasu IIa.

 

Kroz nekoliko medicinskih parametara kao što su EKG, spirometrija, krvni tlak, brzina otkucaja srca ili zasićenje krvi kisikom, medicinskom osoblju postaje lako dostupan uvid u stanje pacijenata.

 

Sustav EMH je u potpunosti integriran s elektroničkim medicinskim kartonom pacijenta u sklopu bolničkog informacijskog sustava te na taj način pruža medicinskom osoblju u bolnici cjelovitu zdravstvenu informaciju o pacijentu i kada pacijent nije fizički smješten u bolnicu.

Područja primjene:
 • Bolesnici s kroničnim bolestima iz područja kardiologije i pulmologije,
 • Bolesnici  na kućnoj njezi
 • Bolesnici otpušteni iz bolnice ili nakon hitne medicinske intervencije
 • Preventivni pregledi
 • Programi za poboljšanje zdravstvenog stanja
 • Podrška kliničkim ispitivanjima u svim situacijama kad je potrebno prenijeti rezultate mjerenja medicinskih parametara
Pregled rješenja

EMH rješenje se sastoji od više komponenti koje uključuju komplet za pacijenta, sustav poslužitelja i aplikacije. Komplet za pacijenta (PU) se sastoji od jednog ili nekoliko medicinskih senzora, iznajmljenog komunikacijskog uređaja i popratnog pribora (punjač, baterije i pribor senzora).

 

Uređaj za komunikaciju je središnji dio kompleta za pacijenta, a prikuplja mjerenja od senzora dostupnih preko Bluetooth sučelja i odašilje ih prema sustavu poslužitelja dostupnih putem mobilne mreže. Liječnik pristupa sustavu poslužitelja i pregledava podatke o pacijentu koristeći aplikaciju namijenjenu liječniku.

  

Koristi sustava EMH za pacijente:
 • Smirenost i bolja kvaliteta života
 • Odgovarajuća terapija i skrb putem mobilnog nadzora
 • Mobilnost omogućuje normalan život i uobičajene aktivnosti
Koristi sustava EMH za medicinsko osoblje:
 • Učinkovito upravljanje resursima, nadzor i terapija
 • Kvalitetna zdravstvena skrb bez pritiska na medicinsko osoblje
 • Povećana efikasnost korištenjem dijagnostike i liječenja na daljinu
 • Uštede u liječenju i kontroli troškova
Više informacija