Search
Hrvatska
Kontakt 
Informacije za kontakt

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
p.p. 93
HR-10 002 ZAGREB
Hrvatska

 

Telefon:+ 385 1 365 35 35
+ 385 1 365 45 56
Telefax:+ 385 1 302 85 40
+ 385 1 365 31 56

 

e-adresa: etk.company@ericsson.com

 

Kompanijske komunikacije, Društvena odgovornost

Snježana Bahtijari, direktorica 

 tel:

+ 385 1 365 45 56 
Jasna Glavaš, zaštita okoliša tel:+ 385 1 365 46 47
Zdenka Hrabar tel:+ 385 1 365 40 55
Stanislav Marušić tel:+ 385 1 365 45 61
Verica Mihajlic tel:+ 385 1 365 41 08

 

e-adresa: etk.company@ericsson.com

 

Odnosi s investitorima

Orhideja Gjenero, Menadžer za odnose s investitorima

tel: + 385 1 365 44 31

fax: +385 1 365 31 56

e-adresa: odnosi.investitori@ericsson.com

  

Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu

Berislav Bambir, odgovorna osoba za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu

tel: + 385 1 365 36 72

e-adresa: zastita.zdravlja@ericsson.com

 

Razvoj poslovanja

Zoran Bojko, Business Development Manager

tel: +385 1 365 4583

fax: +385 1 365 3009

 

Upravljanje ljudskim potencijalima i organizacija

Marijana Đuzel, direktorica

tel: + 385 1 365 41 70
e-adresa: ljudski.potencijali@ericsson.com 

 

Pravni poslovi

Nelka Fikeys-Krmić, rukovoditelj

tel: + 385 1 365 41 68

fax: + 385 1 365 38 39

e-adresa: pravni.poslovi@ericsson.com

 

Edukacijski centar

Davor Pribanić
tel. +385 1 365 4231
fax. + 385 1 365 3839
e-adresa: education.croatia@ericsson.com

HW Servis

Minka Babaić

tel: + 385 1 365 43 84

e-adresa: hws.logistika@ericsson.com

 

ICT rješenja i usluge

Sandra Živković

tel: + 385 1 365 34 96

e-adresa: ict.solution@ericsson.com

 

Rješenja u e/m-zdravstvu

e-adresa: etk.healthcare@ericsson.com

 

Call Centre

tel: +385 1 365 47 77

fax: +385 1 365 31 31

e-adresa: call.centre@ericsson.com

 

WEB izrada

Miran Starešinčić, IS Manager

tel: + 385 1 365 41 97

Daut Damarija, Site Manager & Webmaster

tel: + 385 1 365 35 79

 

e-adresa: webteam.etk@ericsson.com