Search
Hrvatska
Zakonska obavijest 
© Copyright 1994-2010 Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Sva prava pridržana. 
Ukoliko nije drugačije određeno na ovom www serveru, svaka je osoba ovime ovlaštena pregledavati, kopirati, printati i distribuirati svaki dokument kojeg izdaje Ericsson na svojem WWW serveru pod uvjetom da se:
  • dokument koristi za osobnu upotrebu
  • dokument koristi u cilju informiranja
  • dokument koristi u nekomercijalne svrhe
  • navede Ericsson prilikom korištenja dokumenta
Potrebno je napomenuti da svaki proizvod, postupak ili tehnologija opisani u dokumentu na ovom serveru mogu biti predmet drugih Prava intelektualnog vlasništva pridržanih od strane Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ili njegovih lokalnih kompanija koja ovdje nisu odobrena. Isto se može primijeniti prema Pravima intelektualnog vlasništva pridržanih od drugih.

 

je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak za Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Svi ostali nazivi proizvoda i usluga koji su spomenuti u nekom dokumentu na ovom serveru su tvornički znakovi njihovih pojedinih kompanija.

Informacija na ovom serveru je prikazana “takva kakva jest” bez ikakvih garancija, izričitih ili impliciranih, uključujući ali ne ograničavajući se na, implicirane garancije mogućnosti prodaje, primjerenost osobitoj namjeni ili nepovredivost.
Informacije mogu ovdje uključiti tehničke neispravnosti ili tiskarske greške. Izmjene informacija mogu se vršiti periodički i mogu se uvrstiti u nova izdanja ove publikacije. Telefonaktiebolaget LM Ericsson može raditi poboljšanja ili izmjene na proizvodima i programima koji su opisani u ovoj publikaciji u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.