Search
Hrvatska
E-zdravsto / M-zdravstvo 
Informacijski sustavi i aplikativna rješenja u domeni zdravstva

Današnji sustavi i organizacije koji pružaju zdravstvenu skrb susreću se sa složenim zahtjevima pružanja učinkovite i cijenom povoljne usluge, pri čemu kvaliteta i sigurnost medicinskih usluga moraju ostati na najvišoj razini.

 

Uzimajući u obzir potrebu za poboljšanjem kvalitete nove generacije sustava zdravstvene skrbi, Ericsson svojim rješenjima u domeni zdravstva želi pomoći zdravstvenim institucijama i ostalim subjektima uključenim u zdravstveni sustav u procesu poboljšanja učinkovitosti, pravovremenosti, sigurnosti i opće kvalitete medicinskih usluga. 
 

Ericsson u svom proizvodnom programu ima široku paletu usluga i proizvoda: od samostalnih sustava namijenjenih specifičnim zdravstvenim uslugama poput upravljanja administrativnim podacima pacijenata, elektroničkog zdravstvenog kartona, e-uputnice i e-recepta do opsežnih i integriranih aplikacija informacijskih sustava u domeni zdravstvene skrbi poput bolničkog informacijskog sustava i sustava za udaljeni nadzor pacijenata.


Uvođenjem Ericssonovih rješenja zasnovanih na najmodernijoj informacijskoj i telekomunikacijskoj tehnologiji u okolinu pružanja zdravstvene skrbi mogu se ostvariti brojne pogodnosti poput:

  • Upravljanje poslovnim procesima i tijekom informacija
  • Kontrole i upravljanja troškovima, novčanim tokom i resursima u zdravstvenoj skrbi
  • Visokoučinkovitog prikupljanja i dijeljenja kliničkih informacija uz poštivanje politike sigurnosti i autorizacije
  • Automatske obrade informacija uz značajno smanjenje grešaka
  • Omogućava naprednu komunikaciju pacijenta i liječnika
  • Upravljanja medicinskom terminologijom i rječnikom
  • Raspoloživosti podataka o zdravstvenoj skrbi i administrativnih informacija neovisno o vremenu i načinu pristupa podacima
  • Upravljanja medicinskim podacima kao podrškom istraživanju u znanstvene i statističke svrhe
  • Sposobnosti integracije zasnovane na otvorenim standardima korištenim u zdravstvu i modeliranju poslovnih procesa
e-zdravstvo
Portfelj

 

Poslovni informacijski sustavi i aplikativna rješenja u domeni zdravstva
Više informacija