Search
Hrvatska
Kalendar tečajeva 
Kalendar

U kalendaru se nalaze tečajevi čija je izvedba planirana u dogledno vrijeme. Za dogovor o programima koji nisu planirani te, općenito, za više informacija javite se na Education.Croatia@ericsson.com ili prema navodima u kategoriji Kontakti u lijevoj navigaciji.

Rasporedi tečajeva