Search
Hrvatska
Društvena odgovornost poduzetnika 
Promičemo društvo znanja te održivi razvoj društva u kojem djelujemo

Ericsson Nikola Tesla, kao dio globalno prisutne Ericssonove grupe, ravnopravno s ostalim Ericssonovim kompanijama sudjeluje u stvaranju novih komunikacijskih trendova u svijetu te predstavlja primjer društveno odgovornog poduzetnika u Hrvatskoj ali i u zemljama u kojima djeluje.

 

Rukovodeći se načelom odgovornosti u svim segmentima svog poslovanja i prema svim zainteresiranim skupinama, Ericsson Nikola Tesla smatra da društvena odgovornost pomaže kompaniji u izgradnji ugleda, osigurava motiviranost i zadovoljstvo zaposlenika kao i širu društvenu prihvaćenost, jača konkurentnost i dugoročno omogućava brži poslovni razvoj tvrtke. U tom smislu uvijek naglašavamo da kompanije uz financijsku, moraju imati i visoko osviještenu odgovornost za društvenu zajednicu te održivi razvoj. Međutim, isto tako kompanije moraju imati jasnu strategiju razvoja svog poslovanja, vodeću poziciju u onome čime se bave, moraju brinuti o svojim zaposlenicima, dioničarima, kupcima, partnerima, dobavljačima, korisnicima svojih proizvoda i usluga.U takvom poslovnom lancu jednako moraju postupati i dobavljači proizvoda i usluga, uvoznici, proizvođači, ali i kupci i korisnici kako bi se vodila briga o utjecaju proizvoda na okoliš tijekom cijeloga njegovog životnog ciklusa.

 

U tom smislu dugoročnost i konkurentnost te poslovna izvrsnost u svemu sto radimo osnovne su postavke na kojima se treba zasnivati poslovanje svake tvrtke i tek takva, uspješna i odgovorna kompanija prema svim zainteresiranim skupinama, može biti jednako odgovorna prema zajednici u kojoj djeluje.

Korporacijske stranice
Certifikati
Dokumenti