Search
Hrvatska
Područja društveno odgovornog poslovanja 
Kao dio globalnog Ericssona, sudjelujemo u stvaranju novih komunikacijskih trendova u svijetu

Sukladno smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje (Global Report Initiative – GRI), koji predstavlja vodeći svjetski okvir za izvještavanje o održivom i odgovornom poslovanju kompanija, Ericsson Nikola Tesla izvještava o svom utjecaju na  okolinu kroz ekonomsku, društvenu i okolišnu dimenziju.

 

 


Područja na kojima kompanija pokazuje svoju društvenu odgovornosti su: 

Više